VZN obce PLAVNICA č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

Publikované: 24.11.2022 | Aktualizácia: 24.11.2022 | Zobrazené: 27