Voľby do orgánov samosprávy obcí - 29. 10. 2022 - výsledky

 

 Výsledky v obci Plavnica

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:        1 280

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:          781

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:                        781

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

pre voľby do obecného zastupiteľstva:                      757

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť:                            9

Počet zvolených poslancov:                                          9

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

pre voľby starostu obce:                                             761

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce:  

1)      Rastislav Grich                                    428 hlasov

2)      Pavol Kyšeľa                                       241 hlasov

3)      Ján Fröhlich                                          92 hlasov

 

Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

1)      Peter Vančo                                        375 hlasov

2)      Jozef Ševčik                                       363 hlasov

3)      Pavol Chmeliar, Mgr.                          354 hlasov

4)      Lukáš Faber, Ing.                                342 hlasov

5)      Ľubomír Štupák, PhDr.                       331 hlasov

6)      Rastislav Grich                                   304 hlasov

7)      Jozef Diňa                                           285 hlasov

8)      Lukáš Maček, Mgr.                              282 hlasov

9)      Ján Pivovarník, Mgr.                            277 hlasov

 

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov:

1)       František Kyšeľa, JUDr.                      276 hlasov

2)       Štefan Kyšela, Ing.                             269 hlasov

3)       Kamil Kyšeľa, Ing., PhD.                    268 hlasov

4)       Róbert Rybovič                                   257 hlasov

5)       Peter Rindoš, Bc.                                248 hlasov

6)       Ján Huba                                             240 hlasov

7)       Eva Sekelská, Mgr.                             214 hlasov

8)       Ján Solecký                                        171 hlasov

9)       Božena Fabianová, Ing., Mgr.            156 hlasov

10)     Martina Rybovičová                            100 hlasov

11)     Eva Furcoňová, Mgr.                             84 hlasov

 

K stiahnutiu

Publikované: 2.11.2022 | Aktualizácia: 2.11.2022 | Zobrazené: 331