Voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja - 29. 10. 2022 - výsledky

 

Volebný obvod č.: 10

Počet poslancov volených vo volebnom obvode: 4

 

Výsledky v obci Plavnica

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:        1 280

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:          731

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:                        731

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

pre voľby do zastupiteľstva:                                         672

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

pre voľby predsedu samosprávneho kraja:                691

 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja:

 

1)      Milan Majerský, PaedDr., PhD.                    349 hlasov

2)      Michal Kaliňák, PhDr., PhD.                         209 hlasov

3)      Michal Biganič, PaedDr.                               66 hlasov

4)      Milan Mazurek, Bc.                                      38 hlasov

5)      Filip Kuffa, Ing. et Ing.                                 14 hlasov

6)      Patrícia Reváková, Mgr.                                6 hlasov

7)      Ján Bync, PhDr., PhD.                                    3 hlasy

8)      Ingrid Tomková, Mgr.                                    3 hlasy

9)      Ľubomír Goliaš                                              2 hlasy

10)   Jozef Mihalčin, Ing.                                         1 hlas

 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva:

                                                                    

1)    František Orlovský, MUDr.                   262 hlasov

2)    Peter Bizovský, MUDr., MPH                260 hlasov

3)    Soňa Gáborčáková, PhDr.                    186 hlasov

4)    Michal Didik                                         178 hlasov

5)    Marián Saloň, Ing., PhD.                      157 hlasov

6)    Michal Šipoš, Mgr.                                142 hlasov

7)    Štefan Lazorčák, Mgr.                           125 hlasov

8)    Michal Biganič, PaedDr.                        122 hlasov

9)    Zita Pleštinská, Ing. arch.                      103 hlasov

10)  Martin Karaš, Ing.                                  98 hlasov

11)  Pavol Gurega, Ing.                                  90 hlasov

12)  Michal Marhefka, Mgr., MBA                  89 hlasov

13)  Ľubomír Rešetár, PaedDr.                      82 hlasov

14)  Ľudmila Smreková, Mgr.                        72 hlasov

15)  Aleš Solár, Ing.                                       67 hlasov

16)  Michal Filičko, Mgr.                                58 hlasov

17)  Dávid Simoník, Mgr.                              20 hlasov

18)  Martin Kravčík                                      17 hlasov

19)  Alexandra Jašurková, Bc.                      14 hlasov

20)  Patrik Hanečák                                      12 hlasov

21)  Vladimír Mačuga                                   10 hlasov

22)  Tatiana Blizmanová                               8 hlasov

23)  Adrián Sterančák                                   5 hlasov

 

 

 

 

K stiahnutiu

Publikované: 2.11.2022 | Aktualizácia: 2.11.2022 | Zobrazené: 390
Nastavenia cookies