Uvítanie detí do života

V živote človeka sú významné chvíle, na ktoré si často spomína, ku ktorým sa s radosťou vracia.

Jednou z najradostnejších chvíľ v našom živote je aj narodenie dieťaťa.

Preto sa Obec Plavnica rozhodla obnoviť v minulosti obľúbenú akciu "Uvítanie detí do života".

Pri tejto príležitosti boli pozvaní "novopečení" rodičia so svojimi prírastkami do obradnej miestnosti, kde im starosta obce zagratuloval a poprial všetko dobré...

 

"Nesmelým bozkom začína rozprávka,
končí sa úsmevom malého dieťatka.
To nie je rozprávka, to je už život sám,
nech veľa šťastia prinesie i vám.

Nech vám v zdraví, láske rastie,
nech vám dáva iba šťastie.
Vo dne, v noci, skrátka stále
nech Vás teší dieťa malé."