Triedime odpad

 

PLAST

SKLO

PAPIER

KOVY

Termín vývozu

19.01.

17.01.

 

 

16.02.

 

 

 

16.03.

22.03.

 

 

12.04.

 

 

 

04.05.

23.05.

 

 

22.06.

 

 

 

20.07.

17.07.

 

 

17.08.

 

 

 

14.09.

12.09.

 

 

19.10.

 

18.10.

 

23.11.*

13.11*

 

16.11.

05.12.

 

 

 

* zrušený vývoz

     

ZMENA: Od 01. 01. 2018 sa bude vykonávať zber tetrapakov súčasne s plastmi v žltých vreciach a žltých nádobách. Obaly z tetrapakov je potrebné PREPLÁCHNUŤ!

 

 

K stiahnutiu