Triedenie komunálneho odpadu v obci Plavnica

Ďakujeme občanom obce Plavnica, že zodpovedným triedením odpadov prispievajú k ochrane životného prostredia. 

 

Celkové množstvo komunálnych odpadov v tonách, ktoré Obec PLAVNICA vytriedila v priebehu rokov 2018, 2019, a 2020 

 

 

Rok/Zložka

 

Papier

 

Sklo

 

Plasty

 

Kovy

 

Kompozitné obaly

Zmesový komunálny odpad

2018

6,79

17,38

7,06

0,65

2,40

188,02

2019

14,33

22,11

6,28

0,68

2,27

196,84

2020

1,18

25,67

8,42

1,79

0,30

222,99

 

K stiahnutiu

Publikované: 9.8.2021 | Aktualizácia: 20.9.2021 | Zobrazené: 390