Termíny vývozu separovaného zberu druhotných surovín na rok 2020

Termíny vývozu separovaného zberu druhotných surovín na rok 2020

 

Termíny odberu

PLAST  

 

 

žlté vrecia

SKLO

 

 

zelené vrecia

PAPIER

 

 

 modré vrecia

KOVOVÉ OBALY

 

červené vrecia

Nebezpečný odpad

15. 01.

14. 01.

 

 

 

18. 03.

25. 03.

 

06. 03.

 

23. 04.

 

 

 

 

 

 

 

 

08. 05.

17. 06.

 

 

 

 

13. 07.

07. 07.

 

 

 

26. 08.

 

 

 

 

 

 

30. 09.

 

 

09. 10.

01. 10.

 

 

21. 10.

 

18. 11.

 

12. 11.

 

02. 12.

 

 

 

 

 

K stiahnutiu