Svetový deň duševného zdravia - 10. október 2021

Duševné zdravie je jedna z najviac zanedbaných oblastí verejného života. Asi 1 miliarda ľudí žije s duševnými poruchami. Sociálna stigma, diskriminácia a zneužívanie ľudských práv ľudí s duševným ochorením situácie v oblasti duševného zdravia ešte viac zhoršuje. Na Svetový deň duševného zdravia, 10. októbra, uplynie viac ako 18 mesiacov od začiatku pandémie COVID-19. Vo všetkých krajinách mala pandémia veľký vplyv na duševné zdravie ľudí. Zvlášť postihnuté sú niektoré skupiny, vrátane zdravotných a iných pracovníkov v prvej línii, študentov, ľudí žijúcich osamote a osôb s už existujúcimi duševnými chorobami.

K stiahnutiu

Publikované: 8.10.2021 | Aktualizácia: 12.10.2021 | Zobrazené: 84