Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany - možnosti štúdia

Na základe požiadavky Strednej odbornej školy podnikania a služieb, Komenského 16, 082 71 Lipany zverejňujeme link na ich webovú stránku.

Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany - možnosti štúdia:
https://soslipany.edupage.org/

Sú na nej možnosti štúdia v škole a ďalšie informácie, ktoré môžu pomôcť rodičom deviatakov zorientovať sa v ponuke odborov a vybrať pre deti ten správny. Od septembra otvára škola nový štvorročný maturitný odbor mechanik strojov a zariadení. O absolventov tohto odboru majú záujem takmer všetky strojárske firmy od Veľkého Šariša (GOHR), cez Sabinov (ZŤS), Lipany (8 firiem), až po Orlov (EUROKOV). Väčšina týchto firiem sa chce podieľať aj na príprave študentov. Od druhého ročníka ich chcú brať na odborný výcvik a po ukončení štúdia ich aj zamestnávať.
Žiaci už pravdepodobne tieto informácie majú od výchovných poradcov svojich škôl, ale ich rodičia o tom možno zatiaľ nevedia, preto škola oslovila obce a mestá, aby sa táto informácia dostala k čo najväčšiemu počtu ľudí.   

Publikované: 21.12.2021 | Zobrazené: 131
Nastavenia cookies