Stratené kľúče

Dňa 20.05.2020 sa našli kľúče v parku oproti Materskej škole v Plavnici. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Plavnici počas úradných hodín.