Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Druhý mesiac sčítania domov a bytov. SODB prebieha v období od 01. júna 2020 do 12. februára 2021.

K stiahnutiu