Preložka cesty I/68 Plavnica

V našej obci dňa 26. 06. 2020 sa uskutočnil  slávnostný akt poklepania základného kameňa stavby " I/68 Plavnica, preložka cesty " za účasti p. Andreja Doležala, ministra dopravy a výstavby SR a ostatných zástupcov Ministerstva dopravy, výstavby SR a taktiež poslancov NR SR a zástupcov: Prešovského samosprávneho kraja, Správy a údržby ciest PSK, SSC Bratislava, EUROVIA SK a .s. Košice, Doprastav a. s. Bratislava a starostu obce Plavnica.

S potešením sme prijali správu, že po dlhej dobe sa začal realizovať projekt preložky cesty - obchvat tzv. plavnického kopca, na ktorom sa stalo veľa dopravných nehôd a viaceré z nich mali smrteľné následky. Odklonenie dopravy prinesie obyvateľom obce pokojnejšie bývanie, zvýši sa bezpečnosť cestnej premávky  pre celý región. Investorom stavby je Slovenská správa ciest Bratislava. Predpokladaný termín ukončenia stavby je február 2023. 

Publikované: 5.7.2020 | Aktualizácia: 12.3.2021 | Zobrazené: 864