PETÍCIA PROTI ZAVEDENIU CYKLOV V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V NAVRHOVANEJ KURIKULÁRNEJ REFORME - ukončenie 31. 03. 2023

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku iniciuje od 20. 02. 2023 petíciu proti zavedeniu cyklov v základných školách v predloženej kurikulárnej reforme.

Petícia je realizovaná v elektronickej aj papierovej forme.

Termín ukončenia petície je 31. marca 2023. Petícia bude po ukončení odovzdaná ministrovi školstva.

Link na podpísanie elektronickej verzie - cutt.ly/proti-zavedeniu-cyklov.

Pre tých, ktorí nemajú možnosť podpísať petíciu elektronicky, sú pripravené petičné hárky – v obci Plavnica sú k dispozícii na obecnom úrade a v základnej škole.

 

Viac informácií a vzor petičného hárku v prílohe. 

K stiahnutiu

Publikované: 29.3.2023 | Aktualizácia: 29.3.2023 | Zobrazené: 549