Oznámenie o zriadení zberného dvora na stavebný odpad pre okres Stará Ľubovňa

Spoločnosť RBG Slovakia s.r.o. zriadila pre okres Stará Ľubovňa zberňu pre stavebný odpad, kde je schopná prevziať na zberný dvor všetok stavebný odpad, ktorý vzniká pri stavbách a rekonštrukciách v obciach a mestách (právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby). Spoločnosť RBG Slovakia s.r.o. vystavuje doklad o odovzdaní stavebného odpadu, ktorý slúži ako doklad pre stavebný úrad alebo pre odbor starostlivosti o životné prostredie. Vznikom zberného dvoru sa spoločnosť snaží znížiť počet čiernych skládok v okrese. Ponúka tiež možnosť pristavenia kontajnerov na zvoz stavebného odpadu, pri väčších objemoch pristavenie nákladných vozidiel prípadne aj nakladacie stroje. V prílohe zverejňujeme cenník odvozu a likvidácie stavebného odpadu. 

K stiahnutiu

Publikované: 24.10.2022 | Zobrazené: 389
Nastavenia cookies