Oznam Roľnícke družstvo v Plavnici

Roľnícke družstvo v Plavnici oznamuje občanom, že si môžu prevziať nájom za prenájom poľnohospodárskej pôdy každý pracovný deň v čase od 8:00 do 15:00 hodiny a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodiny. Vyplácanie nájmu potrvá do konca októbra 2020.