Oznam o uzavretí školy, školského klubu, materskej školy, školskej jedálne a obecného úradu

 

Od piatku 13. 03. 2020 až do piatku 27. 03. 2020 sa z dôvodu vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosti s rizikom šírenia korona vírusu na celom území Slovenskej republiky prerušuje výchovno-vzdelávací proces a prevádzka v Základnej škole s materskou školou Plavnica. Prevádzka základnej školy, materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí bude v uvedenom čase tiež prerušená. Žiadame žiakov ZŠ, aby sa v uvedenom čase nezhromažďovali na verejných priestranstvách!

 

Týmto dávame na vedomie dôchodcom, ktorí poberajú stravu zo školskej jedálne, že v uvedenej dobe im strava z jedálne nebude poskytovaná!

 

Taktiež žiadame všetkých obyvateľov obce, aby počas karantény obmedzili svoj pohyb na verejných priestranstvách!

 

Zároveň oznamujeme, že obecný úrad v Plavnici bude až do odvolania pre verejnosť zatvorený. Stránky budú vybavené len prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Žiadame občanov, aby to rešpektovali.

 

E-mail: starosta@plavnica.sk

Telefonický kontakt: 052/ 42 83 881 alebo 0917 366 145

Publikované: 12.3.2020 | Aktualizácia: 24.3.2020 | Zobrazené: 198