Oznam

 

Farnosť Plavnica oznamuje  veriacim, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni sa dnešným dňom znižuje počet osôb zúčastnených na svätej omši na 250 v kostole.

To znamená, že sa udeľuje dišpenz starším a chorým veriacim, ktorí budú mať platnú omšu cez televíziu.

Taktiež budú mať platnú omšu veriaci stojaci vonku pri kostole, kde sa bude rozdávať aj sväte prijímanie.