Oznam

Obvodná Poľovnícka komora v Starej Ľubovni oznamuje občanom, že na strelnici pri Novoľubovianských kúpeľoch v uvedených termínoch sa bude vykonávať strelecká činnosť.

18.07.2020
19.07.2020
25.07.2020
05.09.2020
12.09.2020
13.09.2020
19.09.2020
20.09.2020
10.10.2020
11.10.2020
17.10.2020