Október - mesiac úcty k starším

Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme práve začali nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším.

Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. 

Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Staroba sa nás týka. Je prirodzenou súčasťou nášho života.

V decembri v roku 1990 bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších. Podľa aktuálnych štatistík žije dnes na celom svete viac ako 600 miliónov seniorov. Na Slovensku je to vyše 900-tisíc obyvateľov vo veku 60 a viac rokov, ktorí tvoria 17 % populácie. Z toho 61 % tvoria seniorky. Prognóza do budúcnosti hovorí, že do roku 2025 sa počet seniorov zdvojnásobí a virtuálne dosiahne v roku 2050 dva bilióny.

Staroba nie je choroba.

Príkladom toho sú naši seniori, ktorí sa aktívne zapájajú do diania v obci, do výchovy našich detí a vnúčat, za čo im chceme vysloviť úprimné ĎAKUJEM!

03. 06. 2016 zorganizovala Jednota dôchodcov Slovenska, Mesto Stará Ľubovňa krajskú súťaž  "Babička Okresu Stará Ľubovňa".

Deväť babičiek z Čirča, Jakubian, Jarabiny, Kamienky, Nižných Ružbách, Plavnice, Starej Ľubovne, Šarišského Jastrabia a Vyšných Ružbách súťažilo o postup na krajskú súťažnú prehliadku.

Našu obec reprezentovala pani Božena Fröhlichová. 

Nominované babičky museli spĺňať nasledovné kritéria:

- dovŕšiť vek 60 a viac rokov

- mať jedno alebo viac vnúčat

- mať aspoň jednu záľubu, ktorej výsledky bude potrebné odprezentovať na podujatí

Nominované babičky, súťažili v troch katagóriách:

1. Šaty robia človeka - prezentácia ľudového kroja, resp. spoločenského oblečenia z obce alebo mesta, z ktorého pochádza, jeho podrobný popis a história

2. Rodný môj kraj - predstavenie bydliska, mikroregiónu z ktorého súťažiaca pochádza

3. Ukáž, čo vieš - prezentácia vedomostí, znalostí, daností a zručností, ktoré súťažiace dostali do vienka

 
Porota súťaže v zložení PaedDr. Alžbeta Chamillová, Ing. Mikuláš Jura, Mgr. Ján Bobuľský, Monika Tančáková pod vedením  predsedu PhDr. Dalibora Mikulíka sa zhodla na štyroch najlepších súťažiacich:
1. miesto:  Mária Valigurská, Nižné Ružbachy
2. miesto: Janka Lukáčová, Stará Ľubovňa
3. miesto: Anna Gernátová, Čirč
3. miesto: Mária Vasiľová, Jakubany

 

24. 06. 2016 sa naše dôchodkyne zúčastnili otvorenie kúpeľnej sezóny vo Vyšných Ružbachoch, kde potešili prítomných svojim spevom.

07. 07. 2016 sa v obci Jarabina konal 10. ročník športových hier seniorov okresu Stará Ľubovňa, ktorého sme boli súčasťou. Snaha súťažiť, krásne počasie, dobrá nálada... minimálne takýto športový  zážitok si odnášajú všetci účastníci hier. 

Konečné poradie družstiev:

1. Kolačkov                      36 bodov

2. Čirč                               25 bodov

3. Nižné Ružbachy          23 bodov

4. Hniezdne                     15 bodov

5. Šarišské Jastrabie     13 bodov

6. Kamienka                    13 bodov

7. Hromoš                       12 bodov

8. Stará Ľubovňa            10 bodov

9. Plavnica                        8 bodov

10. Jakubany                   8 bodov

11. Šambron                    5 bodov

12. Jarabina                    5 bodov

13. Vyšné Ružbachy       4 body

 

Tak ako po minulé roky, aj tento rok vedie trojica senioriek - p. Murcková, p. Štupáková a p. Fröhlichová krúžok paličkovania pre žiakov Základnej a materskej školy v Plavnici.

Paličkovaniu sa lektorky spolu so žiakmi venujú každý pondelok od 13:00 hod - 15:00 hod.

Príroda sa odela do pestrých farieb, čo je neklamným znakom času, kedy zbierame úrodu - výsledok nášho celoročného snaženia.

Už od malička nás naši starí rodičia učili, že všetko má svoj čas. Čas prosiť i čas ďakovať. Preto sme 25. 09. 2016 v kostole Sedmebolestnej Panny Márie v Plavnici slávili dožinkové slávnosti - poďakovanie za úrodu.

Bol to zážitok pre oči, uši a hlavne pre dušu.  Kostol bol vyzdobený s darmi prírody, úrodou a krásna vôňa sa niesla celým kostolom.... zásluhu na tom majú, tak ako každý rok, naši dôchodcovia! ĎAKUJEME!


 „Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami. Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili slová. Nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú, že môj zrak zoslabol a moje myslenie už nie je také bystré. Nech sú požehnaní tí, čo mi prepáčili, že sa mi dnes vyliala káva.“