Najvyššie ocenenie DPO pre člena DHZ Plavnica

Najvyššie vyznamenanie DPO SR – čestný titul Zaslúžilý člen DPO SR bolo dňa 2. apríla 2019 odovzdané novým držiteľom z rúk prezidenta DPO SR Pavla Ceľucha za prítomnosti prezidenta Hasičského a záchranného zboru Alexandra Nejedlého a generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha v Žiline. Toto ocenenie získal aj člen DHZ Plavnica p. Rudolf Krajger. Srdečne blahoželáme.

 

 

Publikované: 13.5.2019 | Aktualizácia: 19.7.2019 | Zobrazené: 993