Nahlásenie stavu vodomera - požiadavka z PVPS, a. s.

  

Oznam pre odberateľov pitnej vody

 

 

Na základe požiadavky Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti (PVPS), a. s. Poprad, zákazníckeho centra Stará Ľubovňa zo dňa 19. 01. 2021 Vám oznamujeme nasledovné:

 

 

      S ohľadom na vývoj situácie okolo koronavírusu COVID-19 a na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 12. 03. 2020 a vzhľadom k tomu, že spoločnosť Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Poprad patrí ku kritickej infraštruktúre štátu, prosí občanov, odberateľov vody z verejného vodovodu, resp. odvádzania odpadových vôd o nahlásenie stavu vodomera z dôvodu ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody a odkanalizovanie odpadových vôd.

 

Odpočty prosí PVPS nahlásiť v termíne od 01. 02. 2021 do 10. 02. 2021.

 

      Na odbernom mieste, kde nebude nahlásený samoodpočet odberateľom, použije PVPS odhad priemernej spotreby z predošlého fakturačného obdobia. Prípadné nezrovnalosti fakturácie prosia riešiť podaním telefonickej alebo písomnej reklamácie.

 

 

Kontakt: č. t. 0850 111 800 Call centrum alebo č. t. 052-43 216 91.

E-mail: info@pvpsas.sk

 

 

Za spoluprácu vám PVPS ďakuje.

 

Publikované: 28.1.2021 | Aktualizácia: 11.2.2021 | Zobrazené: 538