Nadhmotnosť-Obezita-Diabezita

NADHMOTNOSŤ a OBEZITA je nadmerné ukladanie tuku v tele, ktoré vzniká ako následok energetickej nerovnováhy, teda nepomerom medzi príjmom a výdajom energie. OBEZITA – hromadenie tuku v tele vedie k rozvoju DIABETU – CUKROVKY 2. typu. Paralelný výskyt a úzke prepojenie týchto dvoch chronických metabolických neinfekčných ochorení viedlo k vytvoreniu ich spoločného označenia „DIABEZITA“.

 

 

Počet obéznych ľudí sa celkovo za posledných päťdesiat rokov takmer strojnásobil. Predpokladá sa, že do roku 2025 bude trpieť obezitou každý piaty dospelý na svete. Vo väčšine Európskych krajín, Slovenskú republiku nevynímajúc, sa nadhmotnosť/obezita vyskytuje u viac ako 2/3 dospelej populácie. Paralelne s nárastom obezity stúpa aj počet diabetikov 2. typu. Obezita nie je len riziko pre srdce a cievy, ale je spojená aj s rizikom vzniku demencií, depresií či onkologických ochorení. 

Nadhmotnosť, obezita a diabetes mellitus bez ohľadu na vek predstavujú zvýšené riziko kriticky vážneho priebehu infekcie COVID-19. Na základe pozorovaní a dostupných údajov vyplýva, že väčšina pacientov v kritickom stave, mala vek 60-64 rokov a obezitu.

K stiahnutiu

Publikované: 12.5.2021 | Aktualizácia: 12.5.2021 | Zobrazené: 390