Krásne a pokojné vianočné sviatky!

 

 

Obec Plavnica vám praje, aby ste najkrajšie sviatky v roku prežili v zdraví, pokoji a láske. 

Krásne Vianoce a veľa šťastia v novom roku!