Jubilanti - december 2019

 V mesiaci december sa na pozvanie starostu obce stretli naši jubilanti. Starosta obce im poďakoval za vykonanú celoživotnú prácu, poprial im do ďalších rokov života pevné zdravie, veľa spokojnosti a šťastia.

Sprievodným programom tohto podujatia bolo vystúpenie detí z materskej školy. Tie našim jubilantom zarecitovali básničky, zaspievali a zatancovali.

Našim jubilantom želáme všetko len to najlepšie do ďalších rokov života, nech sú naplnené zdravím, Božím požehnaním, láskou a pokojom.

 

Pre všetky tie šťastné chvíle,

pre tých, čo sú naokolo,

pre všetko, čo je tu milé,

žiť tie roky hodné bolo. 

K ďalšej Vašej žitia púti

jedným tónom srdcia vravia.

Jedným hlasom želajú Vám

veľa sily, šťastia, zdravia!

 

Jubilanti, ktorý majú záujem o fotografie z tohto dňa, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: starosta@plavnica.sk.

202001091524160.jubilanti
Publikované: 9.1.2020 | Aktualizácia: 9.1.2020 | Zobrazené: 801