Jubilanti 2018

Pri príležitosti dožitia sa okrúhleho životného jubilea starosta obce 27. 06. 2018 opäť pozval a zároveň poďakoval jubilantom za vykonanú celoživotnú prácu.

Do ďalších rokov im poprial pevné zdravie, veľa spokojnosti a šťastia.

Detičky z materskej školy v Plavnici zaspievali pesničky a zarecitovali krásne básničky.

Pri pohľade na talentované deti sme mohli vidieť dojatie a úsmev na každej tvári zúčastnených jubilantov. 

 

Nech Vás Pán Boh dlho živí
pri sile a pri zdraví,
nech Vám padne k nohám šťastie
zo slnečnej výšavy.