Jubilanti 2018

Dňa 12. 12. 2018 sa na pozvanie starostu obce stretli naši jubilanti, ktorým bolo poďakované za vykonanú celoživotnú prácu. Starosta obce im do ďalších rokov života poprial pevné zdravie, veľa spokojnosti a šťastia.

Sprievodným programom bolo vystúpenie detí z materskej školy, ktoré jubilantom zarecitovali básničky a zaspievali pesničky.

Jubilantom želáme všetko len to najlepšie do ďalších rokov života, nech sú naplnené zdravím, Božím požehnaním, láskou a pokojom.

"Život človeka je ako chlieb, časom tvrdší, no rokmi vzácnejší..."

Publikované: 13.12.2018 | Aktualizácia: 14.12.2018 | Zobrazené: 735