Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Obec Plavnica v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Plavnica

za rok 2020 je 33,47  %.

 

Sadzba poplatku pre rok 2021 (od 01.03.2021 do 28.02.2022) za uloženie zmesového komunálneho odpadu  a objemného odpadu na skládku odpadov je vo výške 22 €/t.

K stiahnutiu

Publikované: 23.2.2021 | Aktualizácia: 26.5.2022 | Zobrazené: 371