Desiata so starostom

Dňa 25. júna sa v budove JDS konala desiata so starostom, na ktorú boli pozvaní žiaci Základnej školy v Plavnici, ktorí počas celého školského roka reprezentovali školu na rôznych súťažiach. Deti boli okrem pohostenia odmenené ďakovným listom od starostu obce.