Preskúšanie elektrickej sirény - 09. 12. 2022 o 12:00
8.12.2022

Preskúšanie elektrickej sirény - 09. 12. 2022 o 12:00

Oznamujeme občanom, že podľa ustanovenia § 3 a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov bude vykonané na území Slovenskej republiky a teda aj v obci Plavnica dňa 9. decembra 2022 o 12:00 hod. preskúšanie elektrickej sirény dvojminútovým stálym tónom. Siréna je umiestnená na budove obecného úradu.


Mikuláš v Plavnici
5.12.2022

Mikuláš v Plavnici

V sobotu, 3. decembra 2022, od 13:00 hod. začal putovanie po našej obci Mikuláš na koči spolu so sprievodom podľa rozpisu zastávok. Všetky deti obdaroval sladkým prekvapením. Putovanie po obci Mikuláš ukončil pri kostole Sedembolestnej Panny Márie, kde ho programom potešili deti zo základnej a materskej školy, na záver rozsvietil vianočný stromček.


Most Plavnica – Malý Lipník OTVORENÝ
16.11.2022

Most Plavnica – Malý Lipník OTVORENÝ

Dňa 16. 11. 2022 sa v rámci výstavby obchvatu spojazdnil most Plavnica – Malý Lipník ponad železničné priecestie (závory).
Taktiež sa obnovila obojstranná premávka na hlavnej ceste v smere na Prešov (odstránili sa semafory).


Svetový deň diabetu 14.11.2022
8.11.2022

Svetový deň diabetu 14.11.2022

Diabetes mellitus alebo ľudovo cukrovka je chronické ochorenie. Prejavuje sa zvýšením hladiny cukru v krvi, tzv. hyperglykémiou.
Regionálny príspevok
19.10.2022

Regionálny príspevok

Spoločnosť Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p., získala regionálny príspevok vo výške 132 358,50 €, vďaka ktorému sa zrealizuje obstaranie vybavenia pre práce v stavebníctve, čo podporí naštartovanie možnosti firmy v oblasti adaptácie nízkokvalifikovanej pracovnej sily pre trh práce a ináč znevýhodnených skupín na trhu práce.


Svetový deň duševného zdravia 10. október 2022
13.10.2022

Svetový deň duševného zdravia 10. október 2022

Duševné zdravie je jedna z najviac zanedbaných oblastí verejného zdravia. Asi 1 miliarda ľudí žije s duševnými poruchami. Sociálna stigma, diskriminácia a zneužívanie ľudských práv ľudí s duševným ochorením situácie v oblasti duševného zdravia ešte viac zhoršuje.


Chrípková sezóna 2022/2023 - brožúra
11.10.2022

Chrípková sezóna 2022/2023 - brožúra

Zverejňujeme brožúru k chrípkovej sezóne 2022/2023. Na jej obsahovej tvorbe sa podieľali odborní pracovníci Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť!
7.10.2022

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť!

Z dôvodu zmiernenia následkov nepriaznivej dopravno - bezpečnostnej situácie, ako aj z titulu predchádzania závažným dopravným nehodám zapríčinenými chodcami v tomto období, s cieľom pozitívne ovplyvniť a preventívne pôsobiť na disciplinovanosť chodcov a ich bezpečnosť na cestách zverejňujeme výzvu z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni.

202011051152150.banner-rozana-sk

FK Družstevník Plavnica

Zber odpadu

Vývoz komunálneho odpadu

  • 13.dec utorok

    Vývoz KO žltá nálepka Vývoz KO 1 100L Vývoz KO biela nálepka

  • 27.dec utorok

    Vývoz KO červená nálepka

Zobraziť viac +
202201100851230.1natur-pack-gif-banner-200x200px