Obec získala dotáciu na detské ihrisko „Rodinka“

Obci Plavnica bola schválená žiadosť o poskytnutie dotácie podľa §9b inkluzívne detské ihriská na rok 2023 podľa zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR vo výške 43 600 €.

Hlavným cieľom projektu je podporiť plnenie funkcií rodiny, upevňovať stabilitu a vzťahy v rodine. Tento cieľ chceme dosiahnuť vybudovaním detského ihriska bez bariér „RODINKA“, čím vytvoríme bezpečný priestor pre rozvoj detskej pohybovej aktivity, nové, lepšie a atraktívnejšie podmienky pre aktívne využitie voľného času detí predškolského veku, detí so zdravotným znevýhodnením, ako aj ich rodičov, starých rodičov, ktorý v obci chýba. Hlavná aktivita projektu: vybudovanie inkluzívneho detského ihriska.

 

Novovybudované detské ihrisko si predstavujeme ako viacgeneračný priestor tvorený modernými komponentami/hracími prvkami, z prírodných materiálov pre deti od 0 do 14 rokov s oddychovou zónou pre dospelých. Projekt ihriska bude pozostávať z 5 hracích prvkov. Dominantné budú inkluzívne prvky detského ihriska – kolotoč, pieskovisko a hojdačka, ako nástroj socializácie, inklúzie a odstraňovania bariér pre deti so zdravotným znevýhodnením. Ďalšími prvkami budú veľká loď NINA, fitdráha a lavičky. Navrhované prvky sú kombinovateľné a adaptovateľné k danému priestoru. Jednotlivé prvky sú navrhnuté tak, aby detské ihrisko bolo skutočne pre všetkých členov komunity, vytvorilo príjemný a bezpečný priestor pre rozvoj zručností detí, zábavu, oddych či zdieľanie zážitkov. Terénne úpravy a dopadové plochy bude tvoriť betón, štrk, trávnik a guma, podľa požiadaviek poskytovateľa. K inkluzívnym prvkom bude vybudovaný chodník (zámková dlažba, mlatový chodník), aby bol zabezpečený bezbariérový prístup k hracím prvkom aj pre deti s hendikepom.

 

 

 

 

Publikované: 3.5.2023 | Aktualizácia: 7.7.2023 | Zobrazené: 414
Nastavenia cookies