Plavnica - oficiálne stránky obce

Deň Rodiny v Plavnici
16.8.2017

Deň Rodiny v Plavnici

Srdečne Vás pozývame dňa 27.8.2017 na 6. ročník Festivalu Dňa Rodiny v Plavnici. Program sa začína 10:30 sv. omšou v kostole Sedembolestnej Panny Márie. viac


Evidencia hrobových miest
14.8.2017

Evidencia hrobových miest

Vážený občania, podľa zákona č. 131/2010 Z.z. §17 je obec povinná viesť evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska (cintorína) a evidenciu hrobových miest. viac


ČOV - upozornenie
3.8.2017

ČOV - upozornenie

Vážení občania, upozorňujeme Vás, že z domácností je do verejnej kanalizácie možné vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení a drezov. viac


I. ročník hasičskej súťaže
26.7.2017

I. ročník hasičskej súťaže

Dňa 22. 07. 2017 sa konal v našej obci I. ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce. Súťaže sa zúčastnilo 22 družstiev. viac


Denný futbalový kemp 2017
24.7.2017

Denný futbalový kemp 2017

FK Družstevník Plavnica v spolupráci s obcou Plavnica zorganizovali v dňoch 17. 07. 2017 - 21. 07. 2017 denný futbalový kemp. viac


Desiata so starostom obce 2017
29.6.2017

Desiata so starostom obce 2017

Školský rok 2016/2017 bol pre ZŠ s MŠ v Plavnici mimoriadne úspešný. Starosta obce pozval najlepších z najlepších reprezentantov školy a obce na desiatu, kde im poďakoval za reprezentáciu a ocenil ich celoročné úspechy. viac


Uvítanie detí do života
28.6.2017

Uvítanie detí do života

Jednou z najradostnejších chvíľ v našom živote je narodenie dieťaťa. Preto sa Obec Plavnica rozhodla obnoviť v minulosti obľúbenú akciu "Uvítanie detí do života". viac


Jubilanti 2017
21.6.2017

Jubilanti 2017

Pri príležitosti dožitia sa okrúhleho životného jubilea starosta obce opäť pozval a zároveň poďakoval jubilantom za vykonanú celoživotnú prácu. viac


Okresné hry seniorov 2017
19.6.2017

Okresné hry seniorov 2017

14. 06. 2017 sa uskutočnili v obci Čirč 11. okresné športové hry seniorov.
viac


Na bicykli deťom pre život 2017
2.6.2017

Na bicykli deťom pre život 2017

Tento rok sa uskutočnil už 8. ročník charitatívnej cyklotour Na bicykli deťom pre život 2017. Tento projekt prostredníctvom Občianskeho združenia Deťom pre život pomáha onkologicky chorým detským pacientom. viac

© 2017 | www.plavnica.sk | Mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti