Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2017 13.9.2017 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
Odvádzanie odpadových vôd verejnou...
PaedDr. Ján Lazor   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 13.9.2017 pozemok C KN 1290/1 o výmere 1834 m2 - vodné plochy Gabriela Solecká   88,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 28.8.2017 Vykonanie odborných prehliadok a skúšok na plynových zariadeniach v bytových domoch v... Pavol Rusiňák   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o vykonaní diela 28.8.2017 Predmetom tejto zmluvy je prevedenie hudobného diela (koncertu) kabely Timothy na akcii "Deň... kapela Timothy   350,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o vykonaní diela 28.8.2017 Zuzana Filičková a v súlade s touto zmluvou zaväzuje účinkovať v programe na akcii "Deň... Zuzana Filičková   150,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 17.8.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 7/2017 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra došlá - 17.8.2017 Zoznam prijatých faktúr 7/2017 -   29 884,31 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 17.8.2017 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 14. 06. 2017sa z dôvodu možností a... VPMJ, s. r. o.   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 475/2017/OK 8.8.2017 Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8000320717 31.7.2017 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok: a) PDS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné... SPP - distribúcia, a. s. 35910739  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoP/2017/394 24.7.2017 Záväzok PDS pripojiť žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do distribučnej... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Faktúra došlá - 17.7.2017 zoznam prijatých faktúr 6/2017 -   25 398,47 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 17.7.2017 zoznam vyhotovených faktúr 6/2017 -   129,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 91/POD-65/17 14.7.2017 Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  4 986,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2017 10.7.2017 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... PaedDr. Arnold Hreha   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000649379Y 10.7.2017 Predmetom zmluvy je záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI.... Východoslovenská distribučná, a.s. 36 599 361   
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS00000577740 10.7.2017 Predmetom zmluvy je záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI.... Východoslovenská distribučná, a.s. 36 599 361   
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000636289J 7.7.2017 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikovaného v čl. V. a VI. tejto zmluvy do... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000649381A 7.7.2017 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V a VI. tejto zmluvy do... Východoslovenská distirbučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Objednávka vyšlá - 6.7.2017 Objednávky za 01-06/2017 -   0,00  
© 2017 | www.plavnica.sk | Mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti