Zástupca starostu obce

Poverený starostom obce: Mgr. Pavol Chmeliar

Publikované: 24.11.2022 | Aktualizácia: 24.11.2022