Základná škola

https://zsplavnica.edupage.org/

 

Adresa:                                            Plavnica 244, 065 45 Plavnica

IČO:                                                 37872915

Právna forma:                                  321 Rozpočtová organizácia

Riaditeľ:                                           Mgr. Miriam Vyparinová

 

Poverený zastupovaním riaditeľa:   Ing. Miroslav Pavlik

 

Číslo telefónu:                                 052/4283921-2

Webová adresa:                               http://zsplavnica.edupage.org

E-mail:                                             zsplavnica@gmail.com


 

 

 

Publikované: 15.4.2008 | Aktualizácia: 8.1.2019