Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Helena Kulíková   147,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Zuzana Štupáková   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Margita Nemergutová   108,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Ondrej Vančo a Ivana Vančová   147,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Maroš Kasenčák a Mária Kasenčáková   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Štefan Suvák a Irina Suváková   104,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Mária Mláková   90,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.6.2016 Udeľovateľ licencie ako vlastník fotografií zbierkových predmetov zo zbierkového fondu múzea... Krajské múzeum v Prešove 37781278  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.8.2016 Predmetom tejto zmluvy je úprava vzťahov medzi Dodávateľom a Odberateľom vznikajúcich pri... Marián Čekovský   2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 558/2016/OK 29.7.2016 Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.8.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Ján Vojtek   147,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Martina Kyšeľová a Štefan Kyšeľa   108,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 17.8.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Miroslava Pjechová a Vladimír Pjecha   147,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.8.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Ján Čuba a Monika Čubová   147,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 12.8.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
BENU SK57, s. r. o.   93,17 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2016 5.9.2016 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu ZoD a... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Zmluva Dodávateľská - 22.8.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Mária Štupáková   169,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.8.2016 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve odovzdá... PROJEKTPLAN, s. r. o. 48261483  4 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.8.2016 Predmetom plnenia je spracovanie finančnej analýzy v rámci projektu "Poprad - rieka, ktorá nás... Ekoslov Consulting, s. r. o. 31670083  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.9.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Martin Štupák   147,64 EUR 
Export do csv