Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 0235171 26.1.2011 Dodatok k zmluve o pripojení Slovak Telekom, a. s. 35763469  28.55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 36/2010-03 25.1.2011 Zmluva o dielo Združenie "IS - ARPROG/Plavnica   586,135.30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2011 1.1.2011 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Plavnica č. 18/04 - ročný rozpočet na rok... W-Control, s. r. o. 36804207  4,190.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/073 7.1.2011 Zmluva o poskytovaní programových licencií firmy Ifosoft v. o. s. a služieb BrIS s. r. o. Prešov    
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 1.1.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov LAUDANUM, spol. s r. o., Stará Ľubovňa   1,110.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 1.1.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov MUDr. Miroslav Imrich, Stará Ľubovňa   1,332.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 1.1.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov MUDr. Soňa Čefová, Hajtovka   981.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 1.1.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov MUDr. Miroslav Kupec, Stará Ľubovňa   810.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská RB201103 14.4.2011 Mandátna zmluva RamontBuilding, s. r. o. Prešov   15,100.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZPF/20090101 29.3.2011 Komisionárska zmluva LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 29.3.2011 Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava    
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2011 30.3.2011 Zmluva o dielo STP akciová spoločnosť Michalovce   16,128.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2011 14.3.2011 Mandátna zmluva INPRO POPRAD, s. r. o.   12,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 16.5.2011 Prenájom nehnuteľnosti Zdena Štupáková, Plavnica 414   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 3352011 27.5.2011 Nájomná zmluva Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 201107 18.2.2011 Zmluva o dielo Mgr. Adriána Krajňáková, Prešov   1,500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 350/330/11P 7.7.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 11.7.2011 Zmluva o dielo Ing. Alžbeta Kočišová, Michalovce   20,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 28.3.2011 Mandátna zmluva Ing. Jozef Macejko - M. J. Consult, Bratislava   2,900.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 11.7.2011 Zmluva o dielo Vodohospodárske stavby - ekologický podnik a. s.   428,635.57 EUR 
Nastavenia cookies