Zmluva č. 21/2021

Typ: Dodávateľská
Číslo: 21/2021    
Predmet : 2.1. Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a vykonaný v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“)
2.2. Predmetom zmluvy je audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020
2.3. Predmetom zmluvy je overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2020 zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve.
2.4. Predmetom zmluvy je overenie dodržiavania povinnosti zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy za roky 2020.
2.5. Služby uvedené v predmete zmluvy poskytne štatutárny audítor ako dodávateľ uvedených služieb.
 
Partner: POVMART, s.r.o., audítorská spoločnosť, č. licencie UDVA 413
IČO: 36202924
Adresa: Národná trieda 86, 040 01 Košice
Dátum zverejnenia: 20.10.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 1 000,00 EUR 
  zmluva-21-2021.pdf, Veľkosť: 171.48 kB
Previazané dokumenty: