Zmluva č. 92/PZ/2021

Typ: Dodávateľská
Číslo: 92/PZ/2021    
Predmet : Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky pre nakladanie s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Plavnica - obaly z papiera a lepenky, papier a lepenka, jedlé oleje a tuky. 
Partner: Brantner Poprad, s.r.o.
IČO: 36444618
Adresa: Nová 76, 058 01 Poprad
Dátum zverejnenia: 10.9.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zmluva-o-poskytovani-sluzieb-v-odpadovom-hospodarstve.pdf, Veľkosť: 1.32 MB
Previazané dokumenty: