Zmluva č. ZoNB zo dňa 31.7.20

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB zo dňa 31.7.20    
Predmet : Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v Plavnici, bloku C, súpisné číslo 505, nachádzajúceho sa na pozemku parc. KN 406/25, v obci a k. ú Plavnica (ďalej len „obytný dom“) vedenej na LV č. 1. Predmetný obytný dom pozostáva zo 16 samostatných bytov, vrátane bytu číslo 6, nachádzajúceho sa vo vchode B na 3. nadzemnom podlaží, ktorý je predmetom nájmu v zmysle tejto zmluvy. 
Partner: Maroš Kasenčák, Mária Kasenčáková
IČO:
Adresa: Plavnica 90, 06545 Plavnica
Dátum zverejnenia: 31.7.2020 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 191,42 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-7-2020-maros-kasencak.pdf, Veľkosť: 181.27 kB
Previazané dokumenty: