Zmluva č. 11521/2021 R

Typ: Dodávateľská
Číslo: 11521/2021 R    
Predmet : Za účelom zabezpečenia plynulosti procesu recyklácie odpadov z EPS sa zmluvné strany 1 a 2 zaväzujú navzájom spolupracovať pri realizácii činností definovaných v článku III, v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou. 
Partner: POLYFORM, s.r.o.
IČO: 31 679 137
Adresa: Terézie Vansovej 10, 065 03 Podolínec
Dátum zverejnenia: 11.5.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zmluva-o-obchodnej-spolupraci.pdf, Veľkosť: 110.26 kB
Previazané dokumenty: