Zmluva č. ZoPD č.4/2021

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoPD č.4/2021    
Predmet : Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na rok 2021 a uznesenia OZ č. 54/2020 zo dňa 29.12.2020 poskytne príjemcovi finančnú dotáciu na rok 2021 vo výške 600,- € (slovom „šesťsto“ eur). 
Partner: Gréckokatolícka charita Prešov
IČO: 35514388
Adresa: Hlavná 2, 08001 Prešov
Dátum zverejnenia: 16.4.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 600,00 EUR 
  zmluva-charita-po.doc, Veľkosť: 43 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies