Zmluva č. ZoS170321

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoS170321    
Predmet : Vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu v súlade s uznesením vlády SR za podmienok a spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, v zmysle ktorej je partner priamym realizátorom projektu. Účelom použitia príspevku je a) rekonštrukcia oplotenia v areáli futbalového štadióna.  
Partner: Slovenský futbalový zväz
IČO: 00687308
Adresa: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
Dátum zverejnenia: 8.4.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 10 000,00 EUR 
  zmluva-sfz.pdf, Veľkosť: 1.81 MB
Previazané dokumenty: