Zmluva č. ZoNB zo dňa 14. 10. 2020

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB zo dňa 14. 10. 2020    
Predmet : Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici, bloku B, súpisné číslo 504, nachádzajúceho sa na pozemku parc. KN 406/24, v obci a k. ú Plavnica (ďalej len "obytný dom"). Predmetný obytný dom pozostáva zo 16 samostatných bytov, vrátane bytu číslo 3, nachádzajúceho sa vo vchode A na 2. nadzemnom podlaží, ktorý je predmetom nájmu v zmysle tejto zmluvy .  
Partner: Gabriela Hetešová
IČO:
Adresa: 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 15.10.2020 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 175,41 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-10-2020-gabriela-hetesova.pdf, Veľkosť: 179.38 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 14. 10. 2020