Zmluva č. ZoNB zo dňa 16. 12.2020

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB zo dňa 16. 12.2020    
Predmet : Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici, bloku B, súpisné číslo 504, nachádzajúceho sa na pozemku parc. KN 406/24, v obci a k. ú Plavnica (ďalej len "obytný dom"). Predmetný obytný dom pozostáva zo 16 samostatných bytov, vrátane bytu číslo 8 nachádzajúceho sa vo vchode B na 4. nadzemnom podlaží, ktorý je predmetom nájmu v zmysle tejto zmluvy .  
Partner: Rudolf Krajger, Mária Krajgerová
IČO:
Adresa: 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 11.1.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 172,09 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-12-2020-rudolf-krajger.pdf, Veľkosť: 176.28 kB
Previazané dokumenty: