Zmluva č. ZoNB zo dňa 01. 12. 20

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB zo dňa 01. 12. 20    
Predmet : Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici, bloku C, súpisné číslo 505, nachádzajúceho sa na pozemku parc. KN 406/25, v obci a k. ú Plavnica (ďalej len "obytný dom"). Predmetný obytný dom pozostáva zo 16 samostatných bytov, vrátane bytu číslo 2 nachádzajúceho sa vo vchode B na 1. nadzemnom podlaží, ktorý je predmetom nájmu v zmysle tejto zmluvy .  
Partner: Veronika Tarasovičová, Andrej Tarasovič
IČO:
Adresa: 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 15.12.2020 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 194,74 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-12-2020-veronika-tarasovicova.pdf, Veľkosť: 176.61 kB
Previazané dokumenty: