Dodatok č. D č.2 k ZoNB zo dňa 31.07.19

Typ: Dodávateľská
Číslo: D č.2 k ZoNB zo dňa 31.07.19    
Predmet : Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2019 
Partner: Jozef Pružinský, Katarína Pružinská
IČO:
Adresa: 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 11.1.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  jozef-pruzinsky_0.pdf, Veľkosť: 122.12 kB
Previazané dokumenty: