Zmluva č. DkZoPVS

Typ: Dodávateľská
Číslo: DkZoPVS     
Predmet : dodatku je dohoda strán na aktivácií účastníckeho programu resp. zmene účastníckeho programu na účastnícky program (pokiaľ je v kolónke nižšie v tomto bode uvedené"+++++" zostáva účastnícky program nezmenený, uvedenie predmetného symbolu v ktorejkoľvek kolónke v Dodatku znamená, že stav určovaný danou kolónkou zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom Dodatku, pokiaľ priamo v texte vzťahujúcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak) 
Partner: Orange Slovensko, a. s.
IČO: 35697270
Adresa: Metodova 8, 82108 Bratislava
Dátum zverejnenia: 18.8.2020 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 30,00 EUR 
  dodatok-k-zmluve-o-poskytovani-verejnych-sluzieb.pdf, Veľkosť: 5.36 MB
Previazané dokumenty: