Zmluva č. ZoD č. 4909.0071059MTK

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoD č. 4909.0071059MTK    
Predmet : 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Plavnica – miestne komunikácie“ v rozsahu podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 28.9.2020 a požiadavky Objednávateľa. Podrobný rozsah a druh prác je uvedený v podrobnom rozpočte, ktorý tvorí prílohu č.1 zmluvy o dielo.  
Partner: Eurovia SK, a. s.
IČO: 31651518
Adresa: Osloboditeľov 66, 04017 Košice
Dátum zverejnenia: 5.11.2020 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 10 323,46 EUR 
  zod-plavnica-2020.pdf, Veľkosť: 152.4 kB
Previazané dokumenty: