Zmluva č. ZoPSAudit1/2020

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoPSAudit1/2020    
Predmet : Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a vykonaný v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) 
Partner: POVMART, s. r. o. auditorská spoločnosť, č. licencie UDVA 413
IČO: 36202924
Adresa: Národná trieda 86, 040 01 Košice
Dátum zverejnenia: 3.8.2020 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 870,00 EUR 
  zmluva-audit-2019.pdf, Veľkosť: 171.62 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies