Zmluva č. KZ č. 2/2020

Typ: Dodávateľská
Číslo: KZ č. 2/2020    
Predmet : Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu nižšie uvedené hnuteľné veci - Technické a technologické vybavenie - IKT a previesť na neho vlastnícke právo k týmto veciam (ďalej len "tovar"). 
Partner: MIVASOFT, spol. s r. o.
IČO: 36289906
Adresa: M.R.štefánika 67/14, 927 01 Šaľa
Dátum zverejnenia: 5.8.2020 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 21 591,60 EUR 
  kupna-zmluva-cast-2-ikt-plavnica.pdf, Veľkosť: 251.38 kB
  priloha-c-4-2-vypocet-zmluvnej-ceny-ikt-cast-2-plavnica.pdf, Veľkosť: 220.2 kB
Previazané dokumenty: